Από κάτω ακολουθεί Portfolio με επιλεγμένες ιστοσελίδες που κατασκεύασα ή συμμετείχα σε σημαντικό βαθμό design και developing. Παρακαλώ όπως γίνει κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν όλα τα site που κατασκεύασα είτε γιατί δεν έχει νοήμα (παρόμοιο design και features), είτε για άλλους λόγους.

Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις ή επιθυμείτε να κατασκευάσετε το δικό σας site, επικοινωνήστε μαζί μου ή επισκεφθείτε αρχικά την σελίδα “Παραγγελία Ιστοσελίδας”