Από κάτω ακολουθεί Portfolio με μερικές (επιλεγμένες) από τις ιστοσελίδες που κατασκεύασα ή συμμετείχα σε σημαντικό βαθμό design και developing.