Οι υπηρεσίες χώρου φιλοξενίας, παρέχονται από την συνεργαζόμενη υπηρεσία Chipsetus Hosting στην διεύθυνση: https://chipsetus.com

Έχουμε επιλέξει αυτή την υπηρεσία ανάμεσα σε πολλές άλλες παγκοσμίως, διότι είναι από τις πιο αξιόπιστες οικονομικά με ασυναγώνιστα πακέτα και πλήθος επιλογών.

Μπορείτε να επισκεφθείτε την υπηρεσία απευθείας ή να δείτε και να επιλέξετε πακέτο απευθείας στις φόρμες που ακολουθούν:

Διελέξτε απευθείας ότι επιθυμείτε ή δείτε κατά την κύλιση της σελίδας

Πακέτα Κοινής φιλοξενίας (Shared Hosting)

Τα πακέτα κοινής φιλοξενίας επιλέγονται ως πιο οικονομικά. Μέσα από το Hepsia Panel μπορείτε να δείτε, να δημιουργήσετε και να στέιλετε τα email σας, καθώς επίσης:Διαχείριση αρχείων, Βάσεις Δεδομένων και πολλά άλλα. Για τις τιμές που βλέπετε, λαμβάνετε τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ και η αγορά αφορά μόνο σε ετήσιο πακέτο.

GetStarted

Για μικρά websites
€8.5
4,5 Μήνα (54€/Έτος)
 • 30 ημέρες Δωρεάν Δοκιμή
 • Διεύθυνσεις(domains): 1
 • Subdomains: Απεριόριστο
 • Προσωπική IP: 0
 • Πρόσβαση SSH: 0
 • Βάσεις Δεδομένων: 5
 • Μέγεθος Βάσης: Απεριόριστο
 • PostgreSQL Βάσεις: 0
 • PostgreSQL Χώρος: 0MB
 • Χώρος Δίσκου: Απεριόριστο
 • Traffic: Απεριόριστο
 • Email Λογαριασμοί: 100
 • Λίστες email(πελατολόγιο): 0
 • Λογαριασμοί FTP: Απεριόριστο
 • Cronjobs: 0
 • Χρήση Επεξεργαστή: 5%
 • Binary Storage: Απεριόριστο
 • Χώρος για Email: 40GB
 • Προσωπικό VPN: Ναι
 • VPN Μηνιαίο Traffic: 5GB

GetMore

Για normal επισκέψεις
€12.43
5,61 Μήνα (67,32€/Έτος)
 • 30 ημέρες Δωρεάν Δοκιμή
 • Διεύθυνσεις(domains): 5
 • Subdomains: Απεριόριστο
 • Προσωπική IP: 0
 • Πρόσβαση SSH: 0
 • Βάσεις Δεδομένων: 20
 • Μέγεθος Βάσης: Απεριόριστο
 • PostgreSQL Βάσεις: 5
 • PostgreSQL Χώρος: 80MB
 • Χώρος Δίσκου: Απεριόριστο
 • Traffic: Απεριόριστο
 • Email Λογαριασμοί: 500
 • Λίστες email(πελατολόγιο): 15
 • Λογαριασμοί FTP: Απεριόριστο
 • Cronjobs: 5
 • Χρήση Επεξεργαστή: 5%
 • Binary Storage: Απεριόριστο
 • Χώρος για Email: 40GB
 • Προσωπικό VPN: Ναι
 • VPN Μηνιαίο Traffic: 15GB

GetMore Plus

Για normal E-shop
€18.56
10,43 Μήνα (125,16€/Έτος)
 • 30 ημέρες Δωρεάν Δοκιμή
 • Διεύθυνσεις: Απεριόριστο
 • Subdomains: Απεριόριστο
 • Προσωπική IP: 0
 • Πρόσβαση SSH: 0
 • Βάσεις Δεδομένων.: Απεριόριστο
 • Μέγεθος Βάσης: Απεριόριστο
 • PostgreSQL Βάσεις: 20
 • PostgreSQL Χώρος: Απεριόριστο
 • Χώρος Δίσκου: Απεριόριστο
 • Traffic: Απεριόριστο
 • Email Λογαριασμοί: Απεριόριστο
 • Λίστες email(πελατολόγιο): Απεριόριστο
 • Λογαριασμοί FTP: Απεριόριστο
 • Cronjobs: Απεριόριστο
 • Χρήση Επεξεργαστή: 7%
 • Binary Storage: Απεριόριστο
 • Χώρος για Email: 40GB
 • Προσωπικό VPN: Ναι
 • VPN Μηνιαίο Traffic: 25GB
ΠΡΟΤΑΣΗ

GetPro

Για μεγάλα E-shop
€23.22
14,29 Μήνα (171,48€/Έτος)
 • 30 ημέρες Δωρεάν Δοκιμή
 • Διεύθυνσεις: Απεριόριστο
 • Subdomains: Απεριόριστο
 • Προσωπική IP: 1
 • Πρόσβαση SSH: 1
 • Βάσεις Δεδομένων.: Απεριόριστο
 • Μέγεθος Βάσης: Απεριόριστο
 • PostgreSQL Βάσεις: Απεριόριστο
 • PostgreSQL Χώρος: Απεριόριστο
 • Χώρος Δίσκου: Απεριόριστο
 • Traffic: Απεριόριστο
 • Email Λογαριασμοί: Απεριόριστο
 • Λίστες email(πελατολόγιο): Απεριόριστο
 • Λογαριασμοί FTP: Απεριόριστο
 • Cronjobs: Απεριόριστο
 • Χρήση Επεξεργαστή: 10%
 • Binary Storage: Απεριόριστο
 • Χώρος για Email: 60GB
 • Προσωπικό VPN: Ναι
 • VPN Μηνιαίο Traffic: 50GB

Πακέτα Ημι-Αυτόνομης φιλοξενίας (Semi-dedicated Server)

Τα πακέτα Semi-Dedicated Hosting επιλέγονται από όσους επιθυμούν φιλοξενία σε προσωπικό σύστημα (όχι κοινό), δηλαδή όσοι επιθυμούν ανώτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και ταυτόχρονα τα οικονομικά προνόμια της Κοινής φιλοξενίας (shared hosting). Μέσα από το Hepsia Panel μπορείτε να δείτε, να δημιουργήσετε και να στείλετε τα email σας, καθώς επίσης:Διαχείριση αρχείων, Βάσεις Δεδομένων και πολλά άλλα. Για τις τιμές που βλέπετε λαμβάνετε τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ και η αγορά είναι μόνο για μηνιαίο πακέτο (πληρώνετε κάθε μήνα).

Εικονική ιδιωτική φιλοξενία (Virtual Private Server)

Τα πακέτα VPS Hosting επιλέγονται από όσους επιθυμούν φιλοξενία σε εικονικό ιδιωτικό σύστημα (όχι κοινό), δηλαδή όσοι επιθυμούν ανώτερη ταχύτητα (ανώτερη και από της Ημι-Αυτόνομης), μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και ταυτόχρονα πιο οικονομικό σε σχέση με την Αυτόνομη φιλοξενία (Dedicated Hosting). Μέσα από το Hepsia Panel μπορείτε να δείτε, να δημιουργήσετε και να στείλετε τα email σας, καθώς επίσης:Διαχειριστής αρχείων, Βάσεις Δεδομένων και πολλά άλλα. Για τις τιμές που βλέπετε λαμβάνετε τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ και η αγορά είναι μόνο για μηνιαίο πακέτο (πληρώνετε κάθε μήνα).

Αυτόνομη φιλοξενία (Dedicated Server)

Τα πακέτα Dedicated Hosting επιλέγονται από όσους επιθυμούν φιλοξενία σε δικό τους υπολογιστή server (όχι κοινό, όχι εικονικό, όχι ημι-Αυτόνομο), δηλαδή όσοι επιθυμούν ανώτερη ταχύτητα (ανώτερη και από τους Virtual Private Servers), ανάλογη ασφάλεια με τους VPS και απόλυτη διαχείριση και πρόσβαση του συστήματος που φιλοξενεί το site. Δεν υπάρχει control panel εδώ, παρά μόνο πρόσβαση με ssh (κονσόλα εντολών) στο σύστημα που θα ζητήσετε να στηθεί, σύμφωνα με το με το λειτουργικό σύστημα που επιθυμείτε. Για email accounts θα πρέπει είτε να έχετε ένα mail server είτε αυτό μπορεί να επιτευχθεί από την υποστήριξη της υπηρεσίας Chipsetus. Για τις τιμές που βλέπετε λαμβάνετε τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ και η αγορά είναι μόνο για μηνιαίο πακέτο (πληρώνετε κάθε μήνα).