Εύρεση διπλότυπων τίτλων προϊόντων woocommerce με mysql εντολή

Κοινοποιήστε

Εύρεση διπλότυπων τίτλων προϊόντων woocommerce με mysql εντολή για αποφυγή προβλημάτων και άμεσες διορθώσεις.

Ιδιαίτερα αν θέλετε να συνεργαστείτε με υπηρεσίες όπως το skroutz.gr αυτή η εντολή είναι η σωτηρία σας.

Κάντε Login στο phpmyadmin σας, επιλέξτε την βάση σας, πηγαίνετε στον κώδικα sql και εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

SELECT a.ID, a.post_title, a.post_type, a.post_status
FROM wp_posts AS a
INNER JOIN (
SELECT post_title, MIN( id ) AS min_id
FROM wp_posts
WHERE post_type = 'product'
AND post_status = 'publish'
GROUP BY post_title
HAVING COUNT( * ) > 1
) AS b ON b.post_title = a.post_title
AND b.min_id <> a.id
AND a.post_type = 'product'
AND a.post_status = 'publish'