Εγκατάσταση WP-CLI σε shared hosting server

Κοινοποιήστε

Για όσους το επιθυμούν, το wp-cli είναι η κονσόλα εντολών του wordpress από την οποία μπορείτε να κάνετε πολύ πιο γρήγορα εργασίες και πολλές φορές με λιγότερους πόρους απαίτησης από το σύστημα, ιδιαίτερα αν μιλάμε για shared hosting server.

Για να γίνει η εγκατάσταση σε shared hosting server, προυπόθεση είναι να έχετε πρόσβαση ssh είτε μέσω web interface του πάνελ σας είτε με οποιονδήποτε client πχ putty και επίσης για να μην μπείτε σε περιπέτειες και με ρωτάτε φροντίστε ο shared hosting server σας να είναι σε λειτουργικό σύστημα linux.

Ακολουθούν οι εντολές:

cd ~
mkdir wp-cli
cd wp-cli
curl -k -L https://raw.github.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar > wp-cli.phar
echo 'alias wp="php ~/wp-cli/wp-cli.phar"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc