Κατηγορίες Blog

Zigaform Export records directly from database

Κοινοποίηση σε facebook
Κοινοποίηση σε twitter
Κοινοποίηση σε pinterest
Κοινοποίηση σε linkedin
Κοινοποίηση σε google
Κοινοποίηση σε reddit
Κοινοποίηση σε vk
Κοινοποίηση σε odnoklassniki
Κοινοποίηση σε tumblr
Κοινοποίηση σε digg
Κοινοποίηση σε skype
Κοινοποίηση σε stumbleupon
Κοινοποίηση σε mix
Κοινοποίηση σε telegram
Κοινοποίηση σε pocket
Κοινοποίηση σε xing
Κοινοποίηση σε whatsapp
Κοινοποίηση σε email

Heres a simple php script to export records directly from database, as always by Nicolas 😉

<?php $sqlHost = 'localhost'; $sqlUser = 'USERNAME'; $sqlPass = 'PASSWORD'; $database = 'DATABASE'; $conn = new mysqli($sqlHost, $sqlUser, $sqlPass, $database); if($conn->connect_errno){
  printf("Connect failed: %s\n", $conn->connect_error);
  exit();
}
$sql = "SELECT `fbh_data_rec_xml` FROM `fbcf_uiform_form_records`";
$result = mysqli_query($conn, $sql); // First parameter is just return of "mysqli_connect()" function
echo "
";
echo "
<table border='1'>";
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { // Important line !!! Check summary get row on array ..
  echo "
<tr>";
  foreach ($row as $field => $value) { // I you want you can right this line like this: foreach($row as $value) {
    echo "
<td>" . $value . "</td>

"; // I just did not use "htmlspecialchars()" function. 
  }
  echo "</tr>

";
}
echo "</table>

";
?>

Δεν υπάρχουν σχόλια on Zigaform Export records directly from database

Γράψτε ένα σχόλιο ή ερώτηση